Med start 1 okt 2016 drar vi igång projektet Blutsam igen. Syfte och målgrupp är som
tidigare men med en ny grupp av 65 företag. Tyvärr får vi inte utöka gruppen med nya
företag. Den ekonomiska föreningen tar däremot gärna emot fler medlemmar.

Projektets analysfas pågår från 1 okt till 30 jun 2017. Under denna kartlägger vi behov
och planerar aktiviteter. Därefter följer själva genomförandet fram till 30 jun 2019.
Projektet ska sedan redovisas och avslutas den 30 sep 2019.

Nytt för i år är bl.a att deltagarna ska redovisa den tid de lägger ned i projektet.

Projektets analysfas pågår från 1 okt 2016 till 30 jun 2017. Under denna kartlägger vi
behov och planerar aktiviteter. Därefter följer själva genomförandet fram till 30 jun 2019.
Projektet ska sedan redovisas och avslutas den 30 sep 2019. 

 

Anbud
 

Tidsredovisning 

Den tid deltagarna lägger ned i projektet ska redovisas och räknas som medfinansiering.
Redovisningen görs månadsvis på speciella blanketter.
 

Upphandling

Det är viktigt att det är projektet som står för alla avtal och inköp. Eftersom Länsbygderådet
är en ideell förening så omfattas projektet inte av lagen om offentlig upphandling. Alla inköp
måste dock ske affärsmässigt vilket innebär att flera leverantörer måste jämföras vad gäller
pris, innehåll, kvalitet, o.s.v. innan beslut tas om inköp.

Läs mer om projektet på Länsbygderådet i Blekinges hemsida